TRANSIIT

Transiit on tolliprotseduur, mis võimaldab tollijärelvalve all (maksud maksmata) vedada ühenduseväliseid ja ühenduse kaupu ühenduse tolliterritooriumil lähtetolliasutusest sihttolliasutusse.

Transiitvedu ühenduse territooriumil võib teostada kasutades:

  • Ühenduse transiiti - välistransiit T1 (ühendusevälise kauba vedu EL sees)
    - sisetransiit T2 (ühenduse kauba vedu läbi kolmandate riikide)
  • Vedu ühistransiidi konventsiooni alusel
  • TIR-märkmikku
  • ATA-märkmikku

 

ETT
SEED
EQuota
KMKR nr kontroll
EE KMKR nr kontroll